Zapytanie ofertowe na biletowy system zarządzania ruchem klientów – system kolejkowy SGPZOZ w Błoniu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczy biletowego systemu zarządzania ruchem klientów – system kolejkowy SGPZOZ w Błoniu

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Szczegóły podane w plikach poniżej:

Unieważnienie zapytania ofertowego – Laryngoskop

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Informacja dotycząca unieważnienia zapytania ofertowego

Zamówienie publiczne na Wideo Rhino – Laryngoskop

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczy Wideo Rhino – Laryngoskop o przekroju do 2,9 mm z monitorem – zestaw

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Szczegóły podane w plikach poniżej:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń SGPZOZ w Błoniu oraz filii w Bramkach

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczy Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń SGPZOZ w Błoniu oraz w Filii w Bramkach

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Szczegóły podane w plikach poniżej:

Zamówienie publiczne remont i aranżacja wnętrz części pomieszczeń: parteru, I piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamawiający:

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU

z siedzibą ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie, informuje o ogłoszonym przetargu na:

„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ: PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

NR SGPZOZ.6.2023

Składanie ofert przez portal e-zamówienia do 19.12.2023 do godz 11.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fcb6333e-9297-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-fcb6333e-9297-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Informacja o otwarciu ofert

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamawiający:

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU

z siedzibą ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie, informuje o otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ: PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku PDF dostępnym do pobrania poniżej:

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamawiający:

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU

z siedzibą ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie, informuje o zmianie terminu otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ: PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku PDF dostępnym do pobrania poniżej:

Zamówienie publiczne remont i aranżacja wnętrz części pomieszczeń: parteru, I piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu (archiwalne)

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamawiający:

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU

z siedzibą ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie, informuje o ogłoszonym przetargu na:

„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ: PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

NR SGPZOZ.5.2023

Składanie ofert przez portal e-zamówienia do 21.11.2023 do godz 11.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-11139381-7a28-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-11139381-7a28-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamówienie publiczne remont i aranżację wnętrz części pomieszczeń parteru, i piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu (archiwalne)

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamawiający:

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU

z siedzibą ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie, informuje o ogłoszonym przetargu na:

„REMONT I ARANŻACJĘ WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

NR SGPZOZ.3.2023

Składanie ofert przez portal e-zamówienia do 27.09.2023 do godz 11.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610- b6d45c17-5153-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-b6d45c17-5153-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Aktualizacja planu zamówień publicznych SGPZOZ w Błoniu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamówienie publiczne z dnia 11.07.2023 dotyczy:

  • Remont i aranżacja wnętrz części pomieszczeń parteru, I piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu
  • Dostawa Ultrasonografu dla SGPZOZ w Błoniu

Szczegóły podane w pliku poniżej:

Zamówienie publiczne na dostawę Ultrasonografu dla SGPZOZ w Błoniu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamówienie publiczne na dostawę Ultrasonografu dla SGPZOZ w Błoniu

Szczegóły podane w plikach poniżej:

Informacja o wyborze oferty – świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń SGPZOZ w Błoniu oraz filii w Bramkach

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert oraz uzasadnienie wyboru oferty dotyczącej Świadczenia kompleksowego sprzątania pomieszczeń SPGZOZ w Błoniu oraz filii w Bramkach:

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

Wdrożenie sprawdzNas.pl