Zamówienie publiczne remont i aranżację wnętrz części pomieszczeń parteru, i piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamawiający:

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU

z siedzibą ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie, informuje o ogłoszonym przetargu na:

„REMONT I ARANŻACJĘ WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

NR SGPZOZ.3.2023

Składanie ofert przez portal e-zamówienia do 27.09.2023 do godz 11.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610- b6d45c17-5153-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-b6d45c17-5153-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Aktualizacja planu zamówień publicznych SGPZOZ w Błoniu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamówienie publiczne z dnia 11.07.2023 dotyczy:

  • Remont i aranżacja wnętrz części pomieszczeń parteru, I piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu
  • Dostawa Ultrasonografu dla SGPZOZ w Błoniu

Szczegóły podane w pliku poniżej:

Zamówienie publiczne na dostawę Ultrasonografu dla SGPZOZ w Błoniu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zamówienie publiczne na dostawę Ultrasonografu dla SGPZOZ w Błoniu

Szczegóły podane w plikach poniżej:

Informacja o wyborze oferty – świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń SGPZOZ w Błoniu oraz filii w Bramkach

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert oraz uzasadnienie wyboru oferty dotyczącej Świadczenia kompleksowego sprzątania pomieszczeń SPGZOZ w Błoniu oraz filii w Bramkach:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń filii w Bramkach

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczy Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń SGPZOZ w Błoniu oraz w Filii w Bramkach

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Szczegóły podane w plikach poniżej:

Informacja o wyborze oferty – remont i wystrój gabinetu lekarskiego – okulistycznego SGPZOZ w Błoniu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczyło remontu i wystroju gabinetu lekarskiego – okulistycznego na I piętrze w budynku SGPZOZ w Błoniu

Decyzja wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej:

Informacja o wyborze oferty – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczyło – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz

Decyzja wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe na remont i wystrój gabinetu lekarskiego – okulistycznego

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczy remontu i wystroju gabinetu lekarskiego – okulistycznego na I piętrze w budynku SGPZOZ w Błoniu

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Szczegóły podane w pliku poniżej:

Dokumenty dotyczące zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz –  części pomieszczeń parteru, I piętra, klatki schodowej w budynku SGPZOZ przy ulicy Piłsudskiego 2/4 w Błoniu.

Informacja o wyborze oferty – Aparat USG

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczyło – Aparat USG fabrycznie rekondycjonowany do zastosowań echokardiograficznych wraz z wyposażeniem.

Decyzja wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe na Aparat USG

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczy – Aparat USG fabrycznie rekondycjonowany do zastosowań echokardiograficznych wraz z wyposażeniem.

Wybór oferty – remont i wystrój gabinetów lekarskich

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Wybór Oferty / Protokół z rozeznania cenowego
zamówienia, o wartości powyżej  10.000,-  złotych do kwoty poniżej 130.000,-  złotych

  1. W celu udzielenia zamówienia na:
    Remont i wystrój gabinetów lekarskich nr 128. nr 129 w budynku SGPZOZ w Błoniu
    przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 04.10.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie formularza zapytania cenowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
  3. W terminie do dnia 19.10. 2021 r. do godziny 11:00 przedstawiono poniższe oferty:
Lp.Nazwa wykonawcyAdres wykonawcyCena nettoCena bruttoUwagi
1JUL-BUD Juliusz Winiarski  ul. Młodych Wilcząt 32,                05-540 Zalesie Górne  87.000,-107.010,- 
2TM BUD Sp. z o.o.  ul. Stefana Okrzei 1A lok. 10 03-715Warszawa  95.000,-116.850,- 
3F.H.U. COMTER Paweł Trojanowski  Głusk 4b,                    05-155 Leoncin  90.500,-111.315,- 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrano Wykonawcę Lp. Nr 1, ponieważ jest najkorzystniejsza ekonomicznie dla Zamawiającego oraz spełnia wszystkie postawione wymogi w postępowaniu.

Błonie, data 20.10.2021

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2023

Wdrożenie sprawdzNas.pl