KARTA PRAW PACJENTA

Informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu zdrowia, pod linkiem:

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

(…)Art. 28. Ustawa o Prawach prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

Wdrożenie sprawdzNas.pl