OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZYCHODNI

 • Do lekarza pierwszego kontaktu (POZ) – wymagane jest złożenie deklaracji wyboru (osobiście) oraz aktywne ubezpieczenie – fakt ubezpieczenia potwierdzany jest przez system eWUŚ.
 • Zapisy do lekarzy POZ odbywają się na miejscu w rejestracji, telefonicznie oraz przez Internet:
  • z wyprzedzeniem (50% puli miejsc),
  • w dniu przyjęcia (30% puli miejsc),
  • przez Internet (20% puli miejsc).
 • Zapisy do lekarzy specjalistów: wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty – fakt ubezpieczenia potwierdzany jest przez system eWUŚ.
  Wyjątkiem gdzie nie jest wymagane skierowanie do lekarza specjalisty, są specjalizacje takie, jak: ginekologia i położnictwo, onkologia,psychiatria.
 • Pacjent wpisany na listę oczekujących do świadczenia specjalistycznego musi w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania, inaczej zostanie skreślony z listy oczekujących.
 • Przychodnia Lekarska SGPZOZ w Błoniu czynna jest od godz. 7:00 rano.
  W dni chłodniejsze w przypadku wcześniejszego przybycia istnieje możliwość oczekiwania w poczekalni Nocnej Pomocy Lekarskiej.
 • Po przybyciu do Przychodni uprzejmie prosimy pobrać bilet z biletomatu.
 • Prosimy o przestrzeganie umówionych terminów i godzin wizyt do lekarz lub terminu badania.
 • Pacjent wymagający pilnej pomocy medycznej może zgłosić się bezpośrednio do gabinetu zabiegowego gdzie zostanie zbadany przez pielęgniarkę i lekarza.

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

Wdrożenie sprawdzNas.pl