ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, dotyczącej oceny jakości usług świadczonych przez nasz Zakład. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w przychodni oraz zgodnie z Państwa sugestią poprawić jej funkcjonowanie.

Przy każdym pytaniu znajdują się cyfry od 1 do 5, które określają stopień zadowolenia, gdzie 1 oznacza źle a 5 doskonale.

Prosimy wybrać tę cyfrę, która najlepiej odpowiada Pani(a) ocenie.
Jeżeli nie ma Pan(i) zdania na niektóre tematy, proszę je opuścić.

  Recepcja/rejestracja medyczna

  Jak ocenia Pan(i) telefoniczny poziom obsługi Recepcji? Możliwość połączenia telefonicznego z przychodnią
  Od 1 do 5

  1

  Jak ocenia Pan(i) poziom obsługi w Recepcji/Rejestracji medycznej?
  Od 1 do 5

  1

  Sprawność obsługi
  Od 1 do 5

  1

  Kompetentna informacja
  Od 1 do 5

  1

  Życzliwość
  Od 1 do 5

  1

  Opieka lekarska

  Jak ocenia Pan(i) poziom lekarskiej opieki medycznej w trakcie konsultacji jeśli chodzi o stosunek do pacjenta (życzliwość, wykazywanie zaangażowania itp)?
  Od 1 do 5

  1

  Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazanie informacji)
  Od 1 do 5

  1

  Zainteresowanie kontynuacją leczenia (np. wyznaczanie kolejnej wizyty, kierowanie na konsultacje)
  Od 1 do 5

  1

  Zapewnienie intymności i godności osobistej podczas wizyty
  Od 1 do 5

  1

  Czy konsultacja, badanie, zabieg odbył się punktualnie?
  Od 1 do 5

  1

  Ogólna ocena poziomu lekarskiej opieki medycznej
  Od 1 do 5

  1

  Opieka pielęgniarska

  Jak ocenia Pan(i) poziom pielęgniarskiej opieki medycznej?
  Od 1 do 5

  1

  Stosunek do pacjenta (życzliwość, wykazywanie zaangażowania)
  Od 1 do 5

  1

  Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazanie informacji)
  Od 1 do 5

  1

  Sprawność obsługi
  Od 1 do 5

  1

  Zapewnienie intymności i godności osobistej podczas wizyty
  Od 1 do 5

  1

  Czas oczekiwania na zabieg, badanie przed gabinetem pielęgniarskim
  Od 1 do 5

  1

  Jak oceniasz

  Punktualność umówionej wizyty
  Od 1 do 5

  1

  Termin umówionej wizyty
  Od 1 do 5

  1

  Wnętrze budynku i wyposażenie przychodni
  Od 1 do 5

  1

  Czy w przychodni dostępna jest informacja o prawach pacjenta?

  Zaznacz właściwe

  Czy Przychodnia jest dobrze oznakowana?

  Od 1 do 5

  1

  Czy strona internetowa Przychodni posiada wystarczające informacje przydatne dla pacjentów?

  Od 1 do 5

  1

  Czy strona internetowa Przychodni jest wystarczająco czytelna i zrozumiała?

  Od 1 do 5

  1

  Czy była/był Pani/Pan w stanie zidentyfikować pracownika udzielającego świadczenie medyczne?

  Zaznacz właściwe

  Biorąc pod uwagę wszystkie Pana(i) wizyty w tym roku w przychodni, proszę ogólnie ocenić przychodnię i jej pracowników
  Od 1 do 5

  1


  POBIERZ FORMULARZ W WERSJI PDF

  Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

  Wdrożenie sprawdzNas.pl