OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REHABILITACJI

  • W Poradni Rehabilitacjnej świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej są udzielane na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.
  • Wszystkie skierowania wystawione przez lekarzy innych specjalizacji niż rehabilitacja medyczna kwalifikowane są na konsultację fizjoterapeutyczną, podczas której na podstawie badania i wywiadu z Pacjentem fizjoterapeuta planuje cykl zabiegów przy uwzględnieniu wszystkich ewentualnych przeciwwskazań.
  • Pacjent wpisany na listę oczekujących do świadczenia specjalistycznego musi w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania, inaczej zostanie skreślony z listy oczekujących.
  • Nasza Poradnia Rehabilitacyjna działa w ramach umowy z NFZ, która ściśle określa zasady i procedury świadczeń zdrowotnych oraz sposoby i terminy rozliczania. Oznacza to, że Poradnia może zrealizować w ciągu określonego czasu np. miesiąca, roku tylko wyznaczoną ilość procedur (lekarz może przyjąć w ciągu miesiąca wyznaczoną ilość Pacjentów, fizjoterapeuta może wykonać wyznaczoną ilość zabiegów). W związku z powyższym okres oczekiwania na świadczenia rehabilitacyjne planowe wynosi ok 1-1,5 roku.
  • W trosce o dobro Pacjentów kadra rehabilitacji dokonuje starań, by w przypadkach wyjątkowych – pilnie tego wymagających, czyli takich w których zaniechanie rehabilitacji grozi poważnymi konsekwencjami  zdrowotnymi, Pacjenci byli kwalifikowani poza tzw. kolejką do zabiegów planowych.
  • Prosimy o przestrzeganie umówionych terminów wizyt do lekarza bądź fizjoterapeuty oraz terminów zabiegów rehabilitacji medycznej.
  • Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny osobistej. Okolice ciała poddawane zabiegom powinny być czyste i odtłuszczone.
  • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów Centrum Rehabilitacji Medycznej prowadzi również działalność komercyjną. Ceny zabiegów dostępne są na naszej stronie www, w zakładce „cennik”. Pacjenci nieposiadający skierowania mogą również odbyć prywatną konsultację fizjoterapeutyczną i skorzystać z porady doświadczonego fizjoterapeuty, który pomoże Państwu dobrać pakiety zabiegów odpowiednie dla stanu zdrowia, jak również możliwości finansowych.
  • Zapewniamy Państwu nasze przestronne pomieszczenia, nowoczesny sprzęt oraz wiedzę i umiejętności naszego personelu medycznego, który stale podnosi swoje kwalifikacje. Mamy nadzieję, że przyczynią się do polepszenia Państwa samopoczucia oraz posłużą poprawieniu stanu zdrowia zgodnie z naszą misją „Odzyskaj siły i żyj bez bólu”.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: ROZSZERZONE ZASADY FUNKCJONOWANIA CENTRUM REHABILITACJI.PDF

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

Wdrożenie sprawdzNas.pl