Zamówienie publiczne remont i aranżację wnętrz części pomieszczeń parteru, i piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu (archiwalne)

Zamawiający:

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU

z siedzibą ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie, informuje o ogłoszonym przetargu na:

„REMONT I ARANŻACJĘ WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

NR SGPZOZ.3.2023

Składanie ofert przez portal e-zamówienia do 27.09.2023 do godz 11.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610- b6d45c17-5153-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-b6d45c17-5153-11ee-a60c-9ec5599dddc1