Autor: adminBlonie

Oferta pracy – informatyk

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu, ul. Piłsudskiego 2/4 oddalony ok 20 km na zachód od Warszawy

ZATRUDNI  INFORMATYKA – wymiar etatu do uzgodnienia

Zadania:

 1. Opieka serwisowa nad komputerami- bieżąca konserwacja, diagnostyka;
 2. Wymiana podzespołów;
 3. Bieżąca obsługa wykorzystywanego oprogramowania;
 4. Nadzór i administracja sieci komputerowej
 5. Mile widziana znajomość oprogramowania
 6. Monitorowanie aktualności wykorzystywanego przez przychodnie oprogramowania;
 7. Nadzór nad firmami obsługującymi przychodnię w zakresie opieki serwisowej oprogramowania;
 8. Obsługa oraz konserwacja urządzeń preferencyjnych ( drukarki oraz czytniki kodów kreskowych oraz czytniki kart chipowych);
 9. Obsługa strony internetowej przychodni oraz BIP;

Osoba zainteresowane podjęciem pracy  zobowiązana jest  przesłać na e-mail: sgpzozblonie@interia.pl lub kadry@przychodniablonie.pl następujące dokumenty:

 1. Podanie z prośbą o przyjęcie do pracy,
 2. CV, list ,motywacyjny,
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje (dyplom ukończenia szkoły, uprawnienia, specjalne).

Administratorem danych jest SGPZOZ w Błoniu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zatrudnienia.

List motywacyjny oraz CV wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym  dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez SGPZOZ w Błoniu prosimy wysłać na adres e-mail:

sgpzozblonie@interia.pl lub kadry@przychodniablonie.pl

Oferta pracy – lekarze – poradnia psychiatryczna

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Przychodnia Lekarska SGPZOZ  w Błoniu (oddalona  w niewielkiej odległości od Warszawy) zaprasza do podjęcia współpracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w Poradni Psychiatrycznej:

 1. Lekarzy specjalistów lub
 2. Lekarzy w trakcie specjalizacji ;

Proponujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w nowoczesnych, klimatyzowanych gabinetach .

Warunki pracy ustalamy indywidualnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

e-mail: sgpzozblonie@interia.pl lub kadry@przychodniablonie.pl

Małgorzata Dopierała   88 33 57 293

Joanna Nienałtowska 88 33 57 291

Oferta pracy – lekarze POZ

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Przychodnia Lekarska SGPZOZ  w Błoniu (oddalona  w niewielkiej odległości od Warszawy) zaprasza do podjęcia współpracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:

 1. Lekarzy,
 2. Lekarzy specjalistów, 
 3. lekarzy  w trakcie specjalizacji ;

Proponujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w nowoczesnych, klimatyzowanych gabinetach .

Warunki pracy ustalamy indywidualnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

e-mail: sgpzozblonie@interia.pl lub kadry@przychodniablonie.pl

Małgorzata Dopierała   88 33 57 293

Joanna Nienałtowska 88 33 57 291

Oferta pracy – lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Przychodnia Lekarska SGPZOZ  w Błoniu (oddalona  w niewielkiej odległości od Warszawy) zaprasza do podjęcia współpracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej :

 1. Lekarzy,
 2. Lekarzy specjalistów, 
 3. lekarzy  w trakcie specjalizacji ;

Godziny udzielania świadczeń  w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej :

 1. od poniedziałku do piątku w godzinach  miedzy 18.00 a 8.00;
 2. w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00.

Proponujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w nowoczesnych, klimatyzowanych gabinetach .

Warunki pracy ustalamy indywidualnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

e-mail: sgpzozblonie@interia.pl lub kadry@przychodniablonie.pl

Jadwiga Pachała  88 33 57 294

Joanna Nienałtowska 88 33 57 291

Zapytanie ofertowe na wiadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń filii w Bramkach

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczy Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń SGPZOZ w Błoniu oraz w Filii w Bramkach

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Szczegóły podane w plikach poniżej:

Informacja o wyborze oferty – remont i wystrój gabinetu lekarskiego – okulistycznego SGPZOZ w Błoniu

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczyło remontu i wystroju gabinetu lekarskiego – okulistycznego na I piętrze w budynku SGPZOZ w Błoniu

Decyzja wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej:

Informacja o wyborze oferty – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczyło – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz

Decyzja wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej:

Oferta pracy – lekarz USG (dzieci)

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Przychodnia Lekarska SGPZOZ  w Błoniu (oddalona  w niewielkiej odległości od Warszawy)

zatrudni do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  lekarza specjalistę radiologa lub lekarza w trakcie specjalizacji z radiologii  do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań USG dzieci, w tym miedzy innymi:

 1. Badanie przezciemiączkowe
 2. Ślinianki
 3. Szyja
 4. Tarczyca
 5. Węzły chłonne
 6. Jama brzuszna

Preferujemy umowę cywilnoprawną , wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

Proponujemy pracę w nowoczesnych gabinetach i atrakcyjne wynagrodzenie.

Kontakt:

e-mail: sgpzozblonie@interia.pl

Małgorzata Dopierała  88 33 57 293

Joanna Nienałtowska 88 33 57 291

Informacja o wyborze oferty – Aparat USG

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczyło – Aparat USG fabrycznie rekondycjonowany do zastosowań echokardiograficznych wraz z wyposażeniem.

Decyzja wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej:

Oferta pracy – lekarze specjaliści lub w trakcie specjalizacji

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Przychodnia Lekarska SGPZOZ  w Błoniu (oddalona  w niewielkiej odległości od  Warszawy)

Zaprasza do podjęcia współpracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  

w Centrum Medycznej Pomocy Doraźnej :

 1. Lekarzy specjalistów  lub lekarzy  w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej;
 2. Lekarzy specjalistów  lub lekarzy  w trakcie specjalizacji w dziedzinie:
  • chirurgii ortopedycznej lub
  • chirurgii urazowo-ortopedycznej lub
  • ortopedii i traumatologii lub
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Godziny udzielania świadczeń w Centrum Medycznej Pomocy Doraźnej:

 1. od poniedziałku do piątku w godzinach  miedzy 18.00 a 24.00;
 2. w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 24.00.

Proponujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w nowoczesnych, klimatyzowanych gabinetach .

Warunki pracy ustalamy indywidualnie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :

e-mail: sgpzozblonie@interia.pl ; e-mail: kadry@przychodniablonie.pl

Jadwiga Pachała             88 33 57 294

Joanna Nienałtowska   88 33 57 291

Zapytanie ofertowe na Aparat USG

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Zapytanie ofertowe dotyczy – Aparat USG fabrycznie rekondycjonowany do zastosowań echokardiograficznych wraz z wyposażeniem.

Wybór oferty – remont i wystrój gabinetów lekarskich

  |   Autor  |  0 Komentarzy

Wybór Oferty / Protokół z rozeznania cenowego
zamówienia, o wartości powyżej  10.000,-  złotych do kwoty poniżej 130.000,-  złotych

 1. W celu udzielenia zamówienia na:
  Remont i wystrój gabinetów lekarskich nr 128. nr 129 w budynku SGPZOZ w Błoniu
  przeprowadzono rozeznanie cenowe.
 2. W dniu 04.10.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie formularza zapytania cenowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
 3. W terminie do dnia 19.10. 2021 r. do godziny 11:00 przedstawiono poniższe oferty:
Lp.Nazwa wykonawcyAdres wykonawcyCena nettoCena bruttoUwagi
1JUL-BUD Juliusz Winiarski  ul. Młodych Wilcząt 32,                05-540 Zalesie Górne  87.000,-107.010,- 
2TM BUD Sp. z o.o.  ul. Stefana Okrzei 1A lok. 10 03-715Warszawa  95.000,-116.850,- 
3F.H.U. COMTER Paweł Trojanowski  Głusk 4b,                    05-155 Leoncin  90.500,-111.315,- 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrano Wykonawcę Lp. Nr 1, ponieważ jest najkorzystniejsza ekonomicznie dla Zamawiającego oraz spełnia wszystkie postawione wymogi w postępowaniu.

Błonie, data 20.10.2021

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2023

Wdrożenie sprawdzNas.pl