Aktualizacja planu zamówień publicznych SGPZOZ w Błoniu

Zamówienie publiczne z dnia 11.07.2023 dotyczy:

  • Remont i aranżacja wnętrz części pomieszczeń parteru, I piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu
  • Dostawa Ultrasonografu dla SGPZOZ w Błoniu

Szczegóły podane w pliku poniżej: