Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz –  części pomieszczeń parteru, I piętra, klatki schodowej w budynku SGPZOZ przy ulicy Piłsudskiego 2/4 w Błoniu.