Zapytanie ofertowe na remont i wystrój gabinetu lekarskiego – okulistycznego

Zapytanie ofertowe dotyczy remontu i wystroju gabinetu lekarskiego – okulistycznego na I piętrze w budynku SGPZOZ w Błoniu

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Szczegóły podane w pliku poniżej:

Dokumenty dotyczące zapytania ofertowego: