Wybór oferty – remont i wystrój gabinetów lekarskich

Wybór Oferty / Protokół z rozeznania cenowego
zamówienia, o wartości powyżej  10.000,-  złotych do kwoty poniżej 130.000,-  złotych

  1. W celu udzielenia zamówienia na:
    Remont i wystrój gabinetów lekarskich nr 128. nr 129 w budynku SGPZOZ w Błoniu
    przeprowadzono rozeznanie cenowe.
  2. W dniu 04.10.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie formularza zapytania cenowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
  3. W terminie do dnia 19.10. 2021 r. do godziny 11:00 przedstawiono poniższe oferty:
Lp.Nazwa wykonawcyAdres wykonawcyCena nettoCena bruttoUwagi
1JUL-BUD Juliusz Winiarski  ul. Młodych Wilcząt 32,                05-540 Zalesie Górne  87.000,-107.010,- 
2TM BUD Sp. z o.o.  ul. Stefana Okrzei 1A lok. 10 03-715Warszawa  95.000,-116.850,- 
3F.H.U. COMTER Paweł Trojanowski  Głusk 4b,                    05-155 Leoncin  90.500,-111.315,- 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrano Wykonawcę Lp. Nr 1, ponieważ jest najkorzystniejsza ekonomicznie dla Zamawiającego oraz spełnia wszystkie postawione wymogi w postępowaniu.

Błonie, data 20.10.2021