REHABILITACJA REUMATOLOGICZNA

Rehabilitacja ta stosowana jest w schorzeniach reumatycznych objawiających się zmianami: metabolicznymi, zapalnymi, zwyrodnieniowo-wytwórczymi układu kostno-stawowego oraz stanami zapalnymi tkanki łącznej.

Rehabilitacja w takich przypadkach jest procesem o podłożu medyczno-społecznym, którego działania skierowane są na redukcję dolegliwości bólowych, poprawę zdolności lokomocji i samoobsługi, a także zwiększenie wydolności oddechowej i krążeniowej.

Typowe zjawiska w przebiegu chorób reumatycznych w obrębie stawów obejmują m.in. uszkodzenia chrząstki, wysięk, przerost błony maziowej, przykurcz torebki stawowej oraz niestabilności. Jeśli chodzi o grupę mięśni to do tej kategorii zaliczyć można m.in. wtórny zaniki uszkodzenia struktury mięśnia. Ponadto należy wymienić zerwanie ścięgien oraz zapalenie przyczepów.

W kolei więzadła dotknięte reumatyzmem podlegają zerwaniom, rozluźnieniom, zapaleniom i przykurczom. W obszarze kości pojawia się zmniejszenie gęstości mineralnej oraz ogniskowe ubytki w warstwie podchrzęstnej, zaś zmiany okołostawowe polegają m.in. na zapaleniach kaletek i odkładaniem złogów. Zmiany te powodują ból, co w konsekwencji sprawia, że chory zaprzestaje podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej.

Rehabilitacja jest wskazana na każdym etapie choroby. Należy pamiętać jednak, że przy chorobach zapalnych kluczową rolę odgrywa wcześnie podjęta terapia. Odpowiednio skomponowany plan rehabilitacji zapobiega powstawaniu i utrwalaniu deformacji narządu ruchu oraz nasilaniu zmian chorobowych.

W REHABILITACJI REUMATOLOGICZNEJ STOSUJEMY:

  • Terapię ruchem: w jej skład wchodzi zarówno zastosowanie technik czynnychaktywizujących pacjenta do samodzielnego udziału w ćwiczeniach, technik manualnych lub biernych – pracy indywidualnej z terapeutą. Wiele ćwiczeń odbywa się z udziałem fizjoterapeuty, który manualnie lub z użyciem specjalnych urządzeń (np. systemy podwieszek, szyny CPM (Continuous Passive Motion), kontrolowanego ruchu aktywnego CAM (Controlled Active Motion) lub środowisk (ćwiczenia w wodzie) działa przeciwbólowo, rozluźniająco i odciążająco, niezależnie od leczenia farmakologicznego.
  • Fizykoterapię: przeciwbólowo i przeciwzapalnie oraz w celu przygotowania tkanki do ćwiczeń. Na ogół fizykoterapia traktowana jest jako postępowanie wspomagające kompleksową terapię reumatologiczną ułatwiając leczenie.

Przykłady metod fizykalnych:

  • elektroterapia (np. prądy TENS, prądy diadynamiczne, interferencyjne)
  • termoterapia (np. krioterapia, promieniowanie podczerwone – lampa Sollux),
  • magnetoterapię (np. pulsujące pole magnetyczne małej częstotliwości tzw. Magnetronic) – laseroterapię, – wodolecznictwo.

UMÓW WIZYTĘ: 22 182 31 30

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

Wdrożenie sprawdzNas.pl