REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

Rehabilitacją ortopedyczną nazywamy przywracanie funkcji narządu ruchu oraz aktywności życiowych traconych wskutek chorób, urazów, zmian wrodzonych i nabytych układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Rehabilitacja ortopedyczna stanowi integralną część leczenia ortopedycznego i pourazowego narządu ruchu. Jest procesem złożonym i wielokierunkowym, wykorzystującym w swoim działaniu przede wszystkim elementy kinezyterapii, fizykoterapii, psychoterapii, terapii zajęciowej oraz zaopatrzenia rehabilitacyjnego.
Podstawą rehabilitacji ortopedycznej jest kinezyterapia, która polega na wykorzystaniu ruchu jako środka leczniczego. Ćwiczenia lecznicze jako bodźce naturalne oddziałują na cały organizm, wpływając korzystnie na czynności wszystkich narządów i prowadzą do poprawy sprawności ruchowej, a także ogólnej wydolności kondycyjnej.

Po przebytych złamaniach kości i zwichnięciach stawów wymagających leczenia operacyjnego lub dłuższego unieruchomienia, wczesna rehabilitacja jest nieodzowną składową leczenia podstawowego celem zmniejszenia skutków ubocznych wynikających z przebytego urazu, unieruchomienia lub leczenia operacyjnego.

Ogólnym celem rehabilitacji ortopedycznej jest uzyskanie maksymalnie korzystnej funkcji narządu ruchu oraz poprawienie wydolności ogólnej organizmu.

Rehabilitacja ortopedyczna dotyczy osób w trakcie lub po zakończeniu leczenia ortopedycznego:

 • wad wrodzonych i rozwojowych narządu ruchu powstałych w życiu płodowym,
 • po urodzeniu, w okresie wzrostu, rozwoju i starzenia się człowieka,
 • zapaleń i następstw zapaleń swoistych, nieswoistych i odczynowych narządu ruchu,
 • zniekształceń i dysfunkcji narządu ruchu po porażeniach,
 • następstw urazów narządu ruchu,
 • następstw choroby zwyrodnieniowej narządu ruchu,
 • po operacjach naprawczych narządu ruchu, przede wszystkim implantacji protez stawowych,
 • następstw chorób nowotworowych narządu ruchu,
 • następstw zaburzeń hormonalnych, odżywczych i chorób układowych w obrębie narządu ruchu.

METODY STOSOWANE W REHABILITACJI ORTOPEDYCZNEJ:

Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych terapeutów zapewniamy naszym pacjentom rehabilitację ortopedyczną prowadzoną specjalistycznymi i nowoczesnymi metodami między innymi:

 • Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborn – Evjenth

Metoda ta scala wiedzę z wielu dziedzin medycyny : osteopatii, chiropraktyki, medycyny ortopedycznej, fizjoterapii, medycznego treningu terapeutycznego i sportu.

Składają się na nią: badanie i leczenie kończyn (urazy oraz zespoły bólowe stawów), badanie i leczenie miednicy oraz dolnego i górnego odcinka kręgosłupa, badanie i leczenie w terapii stawu skroniowo-żuchwowego.

 • Metoda Cyriax

To kompleksowy systemem diagnostyki i terapii zaburzeń narządu ruchu nakierowanym na pacjenta z dolegliwościami układu ruchu.

Ma zastosowanie w urazach i chorobach barku, kręgosłupa, biodra, kolana, stawu krzyżowo-biodrowego. Nie jest to metoda jedynie dla pacjentów tzw. „ortopedycznych”, ale ma zastosowanie np. u pacjentów po udarze z ,,bolesnym barkiem”.

 • Metoda medycyny manualnej mięśniowo-szkieletowej wg Praskiej Szkoły koncepcji K. Lewita

Istotą Praskiej Szkoły Terapii Manualnej jest diagnostyka, terapia i profilaktyka odwracalnych zaburzeń czynnościowych układu ruchowego stawów, okostnej, torebek stawowych, mięśni, ścięgien, więzadeł, powięzi powierzchownej, powięzi głębokich, tkanki podskórnej, a także skóry i blizn.

Ważne w terapii manualnej są nie tylko czynności wykonywane przez terapeutę,  ale również  autoterapia prowadzona samodzielnie przez pacjenta. Prawidłowo dobrany schemat ćwiczeń w połączeniu z systematycznością ich wykonywania daje szansę na usunięcie przyczyny zaburzeń i tym samym trwałe ustąpienie dolegliwości bólowych ze strony narządu ruchu.

UMÓW WIZYTĘ: 22 182 31 30

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

Wdrożenie sprawdzNas.pl