REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Rehabilitacja neurologiczna to złożone, wielospecjalistyczne postępowanie, często realizowane w sposób ciągły, a w ostrych chorobach i urazach ośrodkowego układu nerwowego prowadzone od pierwszej doby. Jest to dynamicznie rozwijający się dział rehabilitacji medycznej, który ze względu na nadrzędną (sterującą) rolę układu nerwowego można uznać za wiodący dla całej rehabilitacji.

Wczesna rehabilitacja jest składową leczenia w udarze mózgu, stwardnieniu rozsianym, zapaleniu wielokorzeniowo-nerwowym, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, po operacjach guza mózgu, tętniaków oraz po leczeniu operacyjnym dyskopatii.

We wszystkich innych chorobach neurologicznych u dzieci i dorosłych prowadzenie rehabilitacji jest niezbędne i w połączeniu z farmakoterapią daje najlepsze efekty.

Dotyczy to mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej, dystrofii mięśniowej oraz innych miopatii, zespołu Downa, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i polineuropatii. W tych przypadkach rehabilitacja musi być prowadzona w sposób ciągły, często przez całe życie.

Pacjenci z zespołami korzeniowymi, urazami nerwów obwodowych i porażeniem nerwu twarzowego wymagają rehabilitacji wczesnej, trwającej przeważnie kilka miesięcy.

Celem kompleksowej rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

U dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu rehabilitacja połączona z działaniami edukacyjno-społecznymi zabezpiecza optymalny, możliwy do uzyskania rozwój, miejsce w rodzinie i społeczeństwie.

Metody są dobierane indywidualnie w przypadku każdego chorego, a efekty ich stosowania i ewentualne powikłania są oceniane i weryfikowane przez lekarza oraz fizjoterapeutę. Trzeba dodać, że poprzez rehabilitację wpływamy na poprawę jakości życia oraz jak najdłuższą samodzielność.

DZIĘKI WYSOKIM KWALIFIKACJOM NASZYCH TERAPEUTÓW REHABILITACJĘ NEUROLOGICZNĄ PROWADZIMY NASTĘPUJĄCYMI METODAMI:

  • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation -proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe)

Torowanie (facilitacja, ułatwianie) oznacza uzyskiwanie w jak najkrótszym czasie maksymalnego rezultatu terapeutycznego przez zastosowanie technik uczących ruchu i koordynacji, stabilizujących, rozluźniających i przeciwbólowych.

Jednym z podstawowych bodźców, którym oddziaływuje się na pacjenta w PNF jest opór. Dzięki pracy z oporem otrzymujemy ułatwienie kontroli napięcia i skurczu mięśniowego. Uzupełnieniem i powiększeniem warsztatu pracy naszych terapeutów są techniki zwiększające mobilność ciała jak: stabilność, koordynacja i wytrzymałość.

PNF stosujemy w usprawnianiu osób z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego (np. po udarach, w mózgowym porażeniu dziecięcym), jak również w innymi schorzeniach (np. skolioza, uszkodzenie rdzenia kręgowego, zanik mięśni)

  • Neuromobilizacja

Metoda badania oraz likwidacji zaburzeń przesuwalności tkanki nerwowej względem innych tkanek. Podstawą tej metody jest ocena i normalizacja neuromechaniki struktur nerwowych poprzez neuromobilizację. 

Metodę stosujemy między innymi w zaburzeniach neuromechaniki w chorobach i urazach przy występowaniu: obrzęków, krwiaków, deformacji i zmian położenia kości, bólach kręgosłupa spowodowanych chorobą krążka międzykręgowego, porażeniach mięśniowych, zwłóknieniach, utracie elastyczności tkanki łącznej i nerwowej.

Jako instruktażu uczymy pacjentów automobilizacji.

KONSULTACJĘ NEUROLOGICZNĄ PROWADZI

M.IN.:Agnieszka Damska mgr fizjoterapii

UMÓW WIZYTĘ: 22 182 31 30

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

Wdrożenie sprawdzNas.pl