Oferta pracy – informatyk

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu, ul. Piłsudskiego 2/4 oddalony ok 20 km na zachód od Warszawy

ZATRUDNI  INFORMATYKA – wymiar etatu do uzgodnienia

Zadania:

 1. Opieka serwisowa nad komputerami- bieżąca konserwacja, diagnostyka;
 2. Wymiana podzespołów;
 3. Bieżąca obsługa wykorzystywanego oprogramowania;
 4. Nadzór i administracja sieci komputerowej
 5. Mile widziana znajomość oprogramowania
 6. Monitorowanie aktualności wykorzystywanego przez przychodnie oprogramowania;
 7. Nadzór nad firmami obsługującymi przychodnię w zakresie opieki serwisowej oprogramowania;
 8. Obsługa oraz konserwacja urządzeń preferencyjnych ( drukarki oraz czytniki kodów kreskowych oraz czytniki kart chipowych);
 9. Obsługa strony internetowej przychodni oraz BIP;

Osoba zainteresowane podjęciem pracy  zobowiązana jest  przesłać na e-mail: sgpzozblonie@interia.pl lub kadry@przychodniablonie.pl następujące dokumenty:

 1. Podanie z prośbą o przyjęcie do pracy,
 2. CV, list ,motywacyjny,
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje (dyplom ukończenia szkoły, uprawnienia, specjalne).

Administratorem danych jest SGPZOZ w Błoniu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zatrudnienia.

List motywacyjny oraz CV wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV/liście motywacyjnym  dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez SGPZOZ w Błoniu prosimy wysłać na adres e-mail:

sgpzozblonie@interia.pl lub kadry@przychodniablonie.pl