NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia
  • lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

ZASADY FUNKCJONOWANIA
NOCNEJ POMOCY LEKARSKIEJ
W SGPZOZ BŁONIE

  • Świadczenia udzielane są w komfortowych warunkach z zapewnieniem możliwości monitorowania Pacjenta.
  • Od poniedziałku do piątku po godz. 18:00 do 8:00 rano dnia następnego, w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
  • Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych (dorośli i dzieci) w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia korzystają z usług bez skierowań.
  • Ze względu na duże obciążenie pracą prosimy o zgłaszanie się w przypadkach uzasadnionych.

UMÓW WIZYTĘ: 22 182 31 30

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

Wdrożenie sprawdzNas.pl