Informacja o wyborze oferty – świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń SGPZOZ w Błoniu oraz filii w Bramkach

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert oraz uzasadnienie wyboru oferty dotyczącej Świadczenia kompleksowego sprzątania pomieszczeń SPGZOZ w Błoniu oraz filii w Bramkach: