Informacja o wyborze oferty – remont i wystrój gabinetu lekarskiego – okulistycznego SGPZOZ w Błoniu

Zapytanie ofertowe dotyczyło remontu i wystroju gabinetu lekarskiego – okulistycznego na I piętrze w budynku SGPZOZ w Błoniu

Decyzja wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej: