Informacja o wyborze oferty – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz

Zapytanie ofertowe dotyczyło – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu aranżacji wnętrz

Decyzja wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej: