DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

BADANIA RADIOLOGICZNE / RTG

 • Zdjęcie klatki piersiowej dorosłych i dzieci
 • Zdjęcie czaszki i twarzoczaszki
 • Zdjęcie siodełka tureckiego
 • Zdjęcie mostka
 • Zdjęcie zatok
 • Zdjęcie żuchwy
 • Zdjęcie kości nosowej
 • Zdjęcie nosogardła
 • Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego
 • Zdjęcie kręgosłupa w całości lub odcinek
 • Zdjęcie stawów m.in. barkowego, łokciowego
 • Zdjęcie kości kończyn górnych, dłoni, palców
 • Zdjęcie miednicy
 • Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
 • Zdjęcie stawów biodrowych, krzyżowo-biodrowych
 • Zdjęcie kości ogonowej
 • Zdjęcie kości kończyn dolnych, stóp
 • Zdjęcie stawu kolanowego, rzepki
 • Zdjęcie stawu skokowego

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE / USG

 • Jama brzuszna
 • Tarczyca
 • Sutki
 • Tkanek miękkie
 • Gruczoł krokowy (prostata)
  przez powłoki brzuszne
 • Węzły chłonne
 • Szyi
 • Ślinianki
 • Układ moczowy
 • Jądra

BADANIA NACZYNIOWE/ USG

 • Echo serca
 • Tętnica szyjna i kręgosłupa
 • Aorta i tętnica brzuszna
 • Tętnica nerkowa
 • Tętnica podobojczykowa
 • Tętnice jądrowe
 • Żyły kończyn górnych
 • Żyły kończyn dolnych
 • Tętnice kończyn górnych
 • Tętnice kończyn dolnych

BADANIA KOSTNE/ USG

 • Staw kolanowy, skokowy, barkowy
 • Mięśnie
 • Ścięgno piętowe Achillesa
 • Cieśni nadgarstka
 • Łokieć

W Przychodni Lekarskiej SPGZOZ w Błoniu badania obrazowe i laboratoryjne są wykonywane na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej) lub lekarza specjalisty. 

Dla pacjentów ubezpieczonych i kierowanych przez lekarzy naszej
Przychodni lub lekarzy z placówek współpracujących z Przychodnią
SGPZOZ w Błoniu badania w ramach umowy z NFZ są bezpłatne.

Istnieje także możliwość skorzystania z odpłatnych badań.
Do pracowni RTG zawsze jest wymagane skierowanie od lekarza.

POZOSTAŁE BADANIA SPECJALISTYCZNE

 • USG ginekologiczne
 • Badanie cytologiczne
 • Badanie słuchu
 • Tympanogram
 • Spirometria
 • Endoskopia (fiberoskopia, rektoskopia)
 • Holter EKG
 • Holter RR
 • Perymetria (pole widzenia)
 • Badania histopatologiczne

Wszystkie prawa zastrzeżone dla SGPZOZ W BŁONIU © 2024

Wdrożenie sprawdzNas.pl