Choroba stawu biodrowego

Fizjoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające biodra (arthrosis deformans coxae) stanowią, obok zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, jedną z najczęściej spotykanych chorób narządu ruchu u osób po 40 roku życia.

Podłożem zmian zniekształcająco-zwyrodnieniowych stawów biodrowych zwykle są rozmaite wady wrodzone i nabyte, przebyte urazy, choroby metaboliczne, nadwaga, nadmierne przeciążenie stawów, brak aktywności ruchowej, przyjmowanie niewłaściwej postawy ciała i wiele innych.

Leczenie zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających jest w pierwszym okresie trwania choroby zwykle zachowawcze i wielokierunkowe.

Głównie polega na stosowaniu odpowiedniej kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, postępowania farmakologicznego przeciwzapalnego, przeciwbólowego i rozluźniającego układ mięśniowy.

Ważnym elementem w postępowaniu jest ograniczenie czynników ryzyka choroby, jakimi są m.in. nadwaga, przeciążanie stawów związane z pracą zawodową lub wykonywaniem niekorzystnie działających ćwiczeń fizycznych.

Leczenie nieoperacyjne choroby skupione jest głównie na zmniejszaniu dolegliwości bólowych i utrzymaniu możliwie dużej ruchomości zajętego stawu, a także siły działających mięśni.

Upośledzenie ruchu w stawie i utrata siły mięśniowej prowadzą do przyśpieszenia progresji choroby.

Właściwie wybrane i dostosowane do stanu chorego ćwiczenia fizyczne, głównie w odciążeniu, umożliwiają utrzymanie ruchomości stawu, polepszają ogólną wydolność fizyczną chorego i sprzyjają jego lepszemu samopoczuciu. W celu skutecznego postępowania w tym zakresie ważna jest edukacja chorego, zrozumienie przez niego istoty choroby oraz konieczności aktywnego udziału w procesie leczenia. Edukacja powinna wkraczać w obszar modyfikacji aktywności życiowej chorego. Konieczna może okazać się zmiana warunków pracy zawodowej i życia codziennego. Przy nasilonych dolegliwościach bólowych istnieje potrzeba stałego lub okresowego odciążania chorego stawu przez stosowanie kul łokciowych, laski lub niekiedy zaopatrzenia w odpowiednie kortezy czy zmodyfikowane obuwie. Używanie kuli łokciowej po przeciwnej stronie zajętego stawu kończyny dolnej zmniejsza obciążanie tego stawu o 30-60%. Natomiast odpowiednie obuwie może być wartościowe w przypadkach zagięcia osi kończyny.

W niewielkich lub średnio zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych skuteczne leczenie wspomagające stanowi fizykoterapia.

Celem jej stosowania jest poprawa ukrwienia i rozluźnienie okołostawowych tkanek miękkich. Korzystny wpływ na zmniejszenie dolegliwości ma zastosowanie magnetoterapii, ultradźwięków, okładów parafinowych i borowinowych oraz prądów interferencyjnych. Alternatywą ciepłolecznictwa jest stosowanie zabiegów z zakresu krioterapii miejscowej, a zwłaszcza.

Uzupełnieniem leczenia są zwykle zabiegi hydroterapeutyczne tj. masaż wirowy całkowity, masaż wodny częściowy. W wodzie realizowane są też ćwiczenia, które gwarantują odciążenie w trakcie wykonywania ruchu, a także opór tym większy, im bardziej zwiększamy tempo wykonywania ćwiczeń. Uzupełnieniem gimnastyki leczniczej mogą być zajęcia na cykloergometrze.

Po powyższych zabiegach zalecić można stosowanie wyciągów kamaszowych. Wyciągi stosuje się za jedną lub obie kończyny dolne. Zwykle zaawansowanym zmianom zwyrodnieniowym stawu biodrowego towarzyszą zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Wyciąg za obie kończyny dolne wpływa na odciążenie stawów kręgosłupa. Wraz z narastaniem dolegliwości bólowych konieczne jest wdrożenie farmakoterapii.

Mimo kompleksowego postępowania leczniczego nie zawsze uzyskuje się zadowalające efekty końcowe. Poważne zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych prowadzą do narastających dolegliwości bólowych, postępującego ograniczenia ruchomości w stawie i w konsekwencji braku możliwości poruszania się. Taka sytuacja zmusza do zmiany taktyki leczenia i wykonania zabiegu chirurgicznego, polegającego na usunięciu całego chorego stawu i wszczepieniu w jego miejsce nowego sztucznego stawu biodrowego.

Autor: Beata Głuchowska
Fizjoterapeutka


ZAPRASZAMY NA KONSULTACJĘ ORAZ ZAPISY NA ZAJĘCIA

REJESTRACJA REHABILITACJA:  22 182 31 33