Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa

Rehabilitacja Reumatologiczna

Zasady prawidłowej rehabilitacji reumatologicznej:
-wczesność rozpoczęcia
-kompleksowość (rehabilitacja społeczna, medyczna, zawodowa)
-ciągłość 

Cel rehabilitacji:
- diagnostyka funkcjonalna
- leczenie zachowawcze
- fizjoterapia
- psychoterapia
- zaopatrzenie ortopedyczne
- likwidacja procesu zapalnego w stawie i związanego z nim bólu oraz odruchowego napięcia mięśniowego
- zapobieganie zniekształceniom narządu ruchu i usprawnianie już istniejących
- leczenie współistniejących chorób narządów wewnętrznych
- jak najszybsze przywrócenie możliwie najlepszej sprawności

Należy pamiętać, że oprócz ćwiczeń rehabilitacyjnych są również inne formy aktywności jak terapia zajęciowa lub rekreacja. 

Podstawową metodą leczniczego usprawniania jest kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, leczenie farmakologiczne.

Charakterystyczne cechy procesu chorobowego to:
- postępujący charakter choroby
- wieloogniskowość zmian chorobowych
- ból
- trudności adaptacyjne wynikające z kalectwa i nowych warunków życia 

Nasz program usprawniania uwzględnia:
- indywidualność choroby
- obraz rentgenowski stawów
- aktywność procesu zapalnego
- badanie układu ruchu
- ocenę siły mięśniowej
- stopień uszkodzenia stawów

                                                                                     

 

 

Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa
(C) 2013 SGP ZOZ BŁONIE