Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa

Neurologiczna

 Rehabilitacja neurologiczna  zajmuje leczeniem chorych z uszkodzeniem centralnego i obwodowego układu nerwowego.

 

 

 Stosujemy wczesną, specjalistyczną jak i długofalową rehabilitację skoncentrowaną na najbardziej uciążliwych problemach funkcjonalnych.

Rehabilitacja neurologiczna oznacza leczenie usprawniające w chorobach układu nerwowego wykorzystujące zjawiska kompensacji i plastyczności układu nerwowego. Najczęściej tej specjalistycznej formy terapii wymagają pacjenci po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, ze stwardnieniem rozsianym, z zaburzeniami napięcia mięśniowego np. spastyczność i chorobą Parkinsona.

Choroby neurologiczne tj. udar czy uraz czaszkowo-mózgowy przychodzą nieoczekiwanie i mogą dotknąć każdego z nas bez względu na wiek czy płeć. 

Neurorejabilitacja w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozwija się bardzo dynamicznie, gdzie powstało wiele skutecznych koncepcji oraz metod terapii.

W terapii stosujemy metody skoncentrowane na wykorzystaniu plastyczności mózgu tzn. zdolności do pobudzania i tworzenia nowych połączeń synaptycznych w wyniku systematycznych i kierunkowanych ćwiczeń na funkcję.  Ta wyjątkowa zdolność mózgu do odzyskiwania utraconych funkcji powoduje poprawę stanu funkcjonalnego co prowadzi do niezależność od osób trzecich.

Nasi pacjenci będą mieli zapewnione:

- indywidualne dobieranie programów terapii i stosowanie specjalistycznych metod reedukacji nerwowo-mięśniowej np. PNF.

- nauka prawidłowej kompensacji oraz adaptacji do zmienionych warunków spowodowanych powstałą niepełnosprawnością,

- podtrzymanie istniejących funkcji, które pozostały w przypadku postępujących chorób neurologicznych jak np. Stwardnienie Rozsiane,

Nowoczesna, skuteczna rehabilitacja powinna się skupiać nie tylko na przywracaniu sprawności ruchowej na poziomie układu szkieletowego, ale także na wyższym, neuronalnym poziomie, co pozwala na szybszą i skuteczniejszą poprawę sprawności.

Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa
(C) 2013 SGP ZOZ BŁONIE