Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa

NDT- Bobath

Rehabilitacja niemowląt metodą NDT Bobath

Terapia wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetią posturalną, opóźnieniem psychoruchowym.   

Metoda ta opracowana przez neurofizjologa Karela i terapeutkę Bertę Bobathów cały proces usprawniania opiera się na zgodności ćwiczeń z naturalnym rozwojem ruchowym człowieka. 
Bobach założyła, że cały deficyt ruchowy u człowieka wywodzi się z zaburzenia prawidłowych odruchów postawy, które służą koordynacji ruchowej w przestrzeni i ich kontroli w stosunku do otoczenia. Uważa, że poprzez likwidację powstałych patologii rozwojowych można przywrócić prawidłowe napięcie mięśniowe i uzyskać tą drogą zróżnicowane ruchy czynne. Plan usprawniania jest tak zaplanowany, aby wyrównać luki ontogenetycznego rozwoju, przy jednoczesnym zahamowaniu przetrwałych automatyzmów ruchowych obejmujących poszczególne kończyny lub całe ciało. Na początku opracowania metody Bobathowie kładli nacisk wypracowanie u dziecka pozycji hamujących patologiczne współruchy. Większą wagę przyiązywano do umiejętności dziecka do zmiany pozycji niż do jej utrzymania. Początkowo wszystkie ruchy kierowane są przez terapeutę, co ułatwia wykonanie zamierzonych ruchów i hamowanie niezamierzonych. Wspomaganie to polega na obchwytywaniu przez terapeutę kluczowych pkt-ów kontroli ruchów, jest to GŁOWA, OBRECZ BARKOWA, OBRĘCZ KONCZYNY DOLNE. W bezpośredniej strefie wspomagania ruch lub stabilizacja mają charakter bierny, ruchy wyzwolone w strefach oddalonych są czynne, są tym bardziej czynne im bardziej jest oddalona strefa wspomagania od pkt zamierzonego ruchu. Poprzez zmianę stref wspomagania kształtuje się stopniowo coraz bardziej czynne ruchy. Sterowanie ruchem ma na celu zapobieganie powstawaniu nieprawidłowych wzorców napięcia mięśniowego, wyzwalających się szczególnie wtedy, gdy dziecko ma trudności z wykonaniem zadania ruchowego. W miarę opanowywania przez dziecko ruchu sterowanie ulega eliminacji. Podstawa usprawniania dzieci z MPD metodą Bobathów jest znajomość zaburzeń neurologicznych występujących u dzieci. Pozwala ona na opracowanie ćwiczeń dobranych do indywidualnych potrzeb dziecka na różnych etapach rozwoju ruchowego.
Główne zasady metody Bobathów:
- Hamowanie odruchów patologicznych patologicznych normalizacja napięcia mięśniowego,
- Dążenie do osiągnięcia prawidłowych ruchów poprze przemieszczenie w przestrzeni pkt kluczowych: głowy obręczy barkowej, obręczy miednicznej. Ma to na celu wykształcenie prawidłowych reakcji prostowania i równowagi, co prowadzi do opanowania czynności zgodnie z sekwencja rozwojową,
- Wszystkie ruchy kontrolowane przez terapeutę, pomoc jego zmniejsza się w miarę opanowywania ruchów przez dziecko,
- Ruchy prowadzone wolno tak, aby dziecko miało szansę włączenia się do pracy,
- Należy prowadzić do opanowania umiejętności przechodzenia z jednej pozycji do drugiej,
- Sposoby wspomagania powinny być dobrane do potrzeb dziecka,
- Wymagana ścisła praca z rodzicami,
- Program usprawniania dobierany indywidualnie,
- Ciągłe powtarzanie i wykorzystywanie opanowanych ruchów, i tych, nad, którymi dopiero pracuje.


Terapia niemowląt z zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa).

Terapia niemowląt z kręczami szyji.

Terapia niemowląt z wadami wrodzonymi np. (stopa końsko-szpotawa, stopa końska).

  Instruktaż prawidłowej pielęgnacji dla rodziców wspomagających rozój malucha.  

KONTAKT
mgr Grażyna Kober
specjalista rehabilitacji
Tel. 502 603 332
Terapeuta NDT Bobath
80 zł - 30 minut
720 zł - 10 zabiegów

Zmień wielkość czcionki Aa
Wersja kontrastowa
(C) 2013 SGP ZOZ BŁONIE